aroManny
Gratulacje!
Przeszedłeść grę, pomogłeś Mannemu zebrać moc super zapachu. Manny che Ci za to podziękować. Wypełnij formularz znajdujący się poniżej a my wyślemy Ci zapachy Mannego.

Dziękujemy Ci, że jesteś z nami.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej :

w celu wzięcia udziału w tym Konkursie,
w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail (opcjonalne),

zgodnie z Regulaminem Konkursu przez MTM Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (KRS: 0000301200).

Jestem rodzicem lub opiekunem prawnym oraz zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu i akceptuję go.

Jestem rodzicem lub opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na:

wzięcie udziału w Konkursie przez moje dziecko lub podopiecznego,
przetwarzanie danych osobowych dziecka lub podopiecznego podanych powyżej w celu wzięcia udziału w Konkursie,
przetwarzanie danych osobowych dziecka lub podopiecznego podanych powyżej w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail (opcjonalne),